U okviru naše misije, cilj nam je da gradimo objekte visokog kvaliteta i da ispunimo zahtjeve i očekivanja naših kupaca i investitora te da pri tome ne narušimo zdravlje ljudi i prirodu. Primjenjujući propise, pravila struke, nove tehnologije i standarde kvaliteta, želimo zauzeti i održati vodeću poziciju u oblasti građevinarstva.

U tom pravcu mi ćemo:

Kvalitetom usluga i zadovoljstvom kupaca graditi ugled i poslovni uspjeh Društva.

Osiguravati i povećavati tržišnu poziciju prateći razvoj tehničko-tehnoloških dostignuća, znanja i iskustava u okviru naše djelatnosti.

Osigurati pouzdanu kontrolu svih proizvoda i proizvodnih procesa u odnosu na idenficirane okolinske aspekte, kao i sposobnosti da se udovolji zahtjevima i očekivanjima kupaca.

Provoditi aktivnosti na stalnoj dogradnji unutarnje organizacije stvarajući ambijent za stručno usavršavanje, međusobno povjerenje i timski rad.

Prepoznavati sve potencijalne okolinske aspekte koji su vezani za naš proizvod i procese.

Razvijati i motivirati okolinsku svijest uposlenih u organizaciji sa naglaskom na okolinsku vrijednost naše organizacije i na njihove odgovornosti i obaveze u održavanju i poboljšavanju iste.